Gizlilik Politikası

Tarım Haberi (bundan sonra ‘Web Sitesi’ olarak anılacaktır), kullanıcılarının kişisel verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘KVKK’) ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak işlemektedir. İş bu Gizlilik Politikası, Web Sitesi üzerinden sağlanan hizmetler kapsamında toplanan kişisel verilerin korunmasını amaçlamaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI, İŞLENMESİ VE KULLANIM AMACI

Web Sitesi, kullanıcılara daha iyi hizmet verebilmek, hizmetlerimizi geliştirebilmek ve kullanıcı deneyimini iyileştirebilmek için çeşitli kişisel verileri toplamakta ve işlemektedir. Bu kişisel veriler kullanıcılarımızın siteye giriş-çıkış bilgileri, IP adresleri, cihaz ID’leri ve tarayıcı bilgileri gibi verileri içerebilir.

KİŞİSEL VERİLERİN PAYLAŞILMASI

Web Sitesi, topladığı kişisel verileri KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak işlemekte ve üçüncü kişilere aktarmamaktadır. Ancak yasal yükümlülükler, kullanıcılarla yapılan anlaşmaların gereklilikleri ve/veya kullanıcının açık rızası durumunda kişisel veriler, bu durumları gerektiren şartlar çerçevesinde paylaşılabilir.

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI

Topladığımız kişisel veriler, KVKK ve ilgili diğer mevzuatlarda belirtilen süreler boyunca veya işlendikleri amaç gereği gerekli olan süre boyunca saklanacaktır.

KULLANICININ HAKLARI

Kullanıcılar, KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklara sahiptirler. Bu haklar arasında kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse bilgi talep etme, işlenme amacını ve amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, eksik veya yanıltıcı verinin düzeltilmesini isteme, KVKK ve ilgili diğer hukuki düzenlemeler uyarınca silinmesini veya yok edilmesini isteme hakları bulunmaktadır.

GİZLİLİK POLİTİKASININ DEĞİŞTİRİLMESİ

Web Sitesi, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini

Web Sitesi üzerinde ilan ederek değiştirebilir. Değişiklikler, Web Sitesi üzerinde ilan edildikleri tarihte yürürlüğe girer.

İLETİŞİM

KVKK kapsamında kişisel verilerinizle ilgili sorularınız ve talepleriniz için bizimle [info@tarimhaberi.com] adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

Bu Gizlilik Politikası’nın uygulanmasını sağlamak ve sizinle daha iyi bir iletişim kurabilmek adına elimizden geleni yapacağımızı belirtmek isteriz.

Başa dön tuşu